Això és un codi html perque significa llenguatge de marques d'hipertext, les marques són els símbols major que i menor que i dintre de les marques hi ha lletres, per exemple p vol dir paràgraf

Les immatges utiltzen el codi img. A més de img s'afegeixen unes paraules anomenades parámetres, src vol dir source aixó vol dir el nom de la de l'arxiu de l' imatge, class significa classe d'imatge es mapa i mapper vol dir mapa d'imatge, width significa l'amplada en píxels, height es l'alçada de l'imatge en píxels, border 0 significa que no hi hagi vora o línia al voltant, usemap vol dir que utilitzi el mapa que es diu map

href significa connexió a una pàgina web, alt significa text alternatiu si no es carrega la imatge, title significa títol de l' imatge quan passem per sobre

Ceba Petita All cogombre cirera Ceba Pera

Àrea shape vol dir forma de l'àrea i poly vol dir polígon,class vol dir classe de color que posare, aqui diu noborder perque el color no té una vora al voltant

El color html pot escriure's en hexadecimal.Els número normals es diuen decimals perque hi han deu (del 0 al 9). Els números hexadecimals es diuen així perque hi ha 16 (hexadeca) números que són de 0 al 9, A(10), B(11), C(12), D(13), E(14), F(15).

Coords significa coordenades són números que ens ha donat GIMP en la opció filtres> web>mapa d'imatge.

EEE592 és un número hexadecimal i significa el color de l'obejecte. Els primers EE és l'intensitat del color vermell, els segons E5 són l'intensitat de color verd,i els últims 92 són l'intensitat del blau. El número mé gran és EE, el segon E5 i el tercer i el tercer i més petit 92. En aquesta barreja de colors hi ha molt vermell, una mica menys de verd i una mica menys de blau. Com se quant menys? He de convertir el número hexadecimal en un número decimal que són ls que utilitzem normalment.Posso ha google convert hex to dec.El número EE és 238 i el més ran possible és 255,E5 és 229, 92 és 146 en decimal.

Els colors és poden escriure de dues maneres: amb 6 números hexadecimals EEE592, o amb 3 números decimals 238, 229, 146. si ha l'examen possa el codi del color html k he de respodre? hi ha 2 sistemes per fer un color i tots 2 en que se basen en RGB(red,green,blue). Un sistema de coloració utilitza números hexadecimals, el número més petit es el 00 i el número més gran és FF. L'altre sistema de colorció utilitza els números decimals i el número i el número més petit 00 i el número més gran és el 255.Si barregem els númros. Uva Arándamos Almendra Uva Ciruela Pera Codonyer Ciruela Frambuesa Mora Oliva Blat de moro Pastanaga avellana Alberginiera Fava Civada Meló